Varför sökte du tjänsten?

När du får frågan om varför du sökte tjänsten bör du utgå från de kvalifikationer som anges i platsannonsen och ansluta dem till din kompetens och erfarenhet. Målet är att övertyga arbetsgivaren att du har just de kvalifikationer som krävs. För att uppnå ett trovärdigt intryck är det dock viktigt att inte använda exakt samma formuleringar som anges i platsannonsen.

Var gärna så konkret med dina kunskaper och erfarenheter som tidigare. Om du exempelvis söker jobb som datatekniker kan du ange att du ansvarat för en it-avdelning och hur du hanterade eventuella strul etc. Om du söker jobb som personalvetare kan du diskutera hur du hanterat personalfrågor.

Anknyt sedan dina erfarenheter till de arbetsuppgifter som nämn i platsannonsen. Var så konkret som möjligt.