Vad vet du om företaget?

En fråga som brukar komma upp vid en intervju är vad den intervjuade känner till om företaget.

Börja med att forska om företaget innan intervjun så att man är väl förtrogen om dess verksamhet och mål.

Svara genom att ge exempel på företagets verksamhet som väl överensstämmer med din utbildning, kunskap, prestationer, och erfarenhet  – och indirekt varför just du kommer att utgöra en tillgång för arbetsgivaren. Var positiv och upprepa ditt intresse för bolaget, liksom för jobbet.