Varför slutade du?

En vanlig fråga i en jobbintervju är varför du slutade din tidigare anställning. Det är alltid viktigt att inte tala illa om tidigare arbetsgivare och chefer. Företaget kan exempelvis ha en relation till din tidigare arbetsgivare med följd att en ansträngd relation kan minska möjligheterna att få jobbet. Dessutom ser det dåligt ut att tala illa om dina tidigare arbetsgivare.… More →

Hur var jobbet?

Vanliga frågor vid en anställningsintervju är vilka förväntningar man haft på sitt tidigare jobb och i vilken utsträckning dessa har materialiserats. Ge konkreta exempel och berätta utifrån ens egen ståndpunkt och fokusera på jobbet och arbetsuppgifterna istället från företaget eller dess anställda. Har arbetsuppgifterna, kompetensutvecklingen eller lönen levt upp till ens villkor.

Problem med jobbet

Med utgångspunkt från det sökta jobbet bör man ge konkreta exempel på problem och utmaningar från tidigare jobb, samt hur man hanterade problemen. Det är av yttersta vikt att eventuella problem man nämner endast är mindre allvarliga och strävar mot att vända problemen till något positivt. Om man exempelvis missade deadlines på ett projekt bör man visa att man lärt… More →