Relevanta erfarenheter?

När du berättar om dina erfarenheter som kan vara intressanta den aktuella tjänsten och bör du främst utgå från ditt CV. Det är därför viktigt att din meritförteckning är uppdaterad och tydligt visar meriter som du vill lyfta fram – om inte bör du fixa det snarast! (Mer information om hur ett bra CV ser ut kan du se här!).
Förutom ditt CV bör du utgå från din platsansökan och platsannonsen när du berättar om dina relevanta erfarenheter. Eftersom ditt CV endast ger en ytligt beskrivning av dina tidigare arbeten och utbildningar är det viktigt att du mer utförligt berättar om vad du kan.
Ge konkreta exempel på saker som du åstadkommit i tidigare arbeten och visa hur dina kunskaper och erfarenheter är till nytta för den sökta tjänsten. Om du exempelvis söker jobb som säljare, förklara hur din försäljningsteknik fungerar och hur du har presterat i tidigare försäljningsjobb i förhållande till övriga säljare.