Arbetslöshet – hur barn och familjer drabbas

Det är känt att när en förälder blir arbetslös får det negativa konsekvenser för barn och familj. En doktorsavhandling från Stockholms universitet av Sara Ström har studerat dessa negativa konsekvenser för svenska barn och familjer från 1990-talet. I tre studier behandlas sambandet mellan att barn råkar ut för olyckor och föräldrars arbetslöshet, hur arbetslöshet påverkar arbetsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor,… More →