Problem med jobbet

Med utgångspunkt från det sökta jobbet bör man ge konkreta exempel på problem och utmaningar från tidigare jobb, samt hur man hanterade problemen.

Det är av yttersta vikt att eventuella problem man nämner endast är mindre allvarliga och strävar mot att vända problemen till något positivt. Om man exempelvis missade deadlines på ett projekt bör man visa att man lärt sig av misstaget och justerat arbetsbelastning och projekttider i kommande projekt för att inte upprepa misstaget.