Vad vet du om företaget?

En fråga som brukar komma upp vid en intervju är vad den intervjuade känner till om företaget. Börja med att forska om företaget innan intervjun så att man är väl förtrogen om dess verksamhet och mål. Svara genom att ge exempel på företagets verksamhet som väl överensstämmer med din utbildning, kunskap, prestationer, och erfarenhet  – och indirekt varför just du kommer att… More →

Frågor till företaget

Vid slutet av intervjun är det vanligt att man får frågan om det är någon man funderar över. För att göra ett så bra intryck som möjligt bör man vara väl påläst om företaget och dess verksamhet och ställa frågor som är direkt relaterade till den tjänst man söker. Fråga exempelvis om vad den aktuella befattningen konkret innebär, om varför… More →

Varför sökte du tjänsten?

När du får frågan om varför du sökte tjänsten bör du utgå från de kvalifikationer som anges i platsannonsen och ansluta dem till din kompetens och erfarenhet. Målet är att övertyga arbetsgivaren att du har just de kvalifikationer som krävs. För att uppnå ett trovärdigt intryck är det dock viktigt att inte använda exakt samma formuleringar som anges i platsannonsen.… More →