Om framtiden

Vad du söker i ditt nästa jobb och vad dina mål är för de kommande åren är frågor som bruka dyka upp i slutet av interjun. Viktigt är att även lyfta fram vad du tänker göra för att nå de mål som du ställt.

Även här är det viktigt att sätta sig in i hur motparten tänker. Om företaget endast vill ha en ”arbetshäst” som jobbar på maximalt är det kanske en bra idé att tona ner för stora ambitioner. Tänk också på att den du intervjuar kanske inte vill ha en stark konkurrent om de interna tjänsterna i företaget – i synnerhet om du har höga kvalifikationer och är mycket ambitiös.

Om du visar att du är för mycket karriärinriktad kan det reslutera i att du går miste om jobbet. I vissa företag kan det dock vara väsentligt att ”visa framfötterna” att ha en tydlig ambition att göra en snabb karriär inom företaget. Det finns inga rätt eller fel svar på denna fråga, utan utgå från din fingertoppkänsla med utgångspunkt från dina egna ambitioner.

Ett bra råd är att säga att du har som mål att utvecklas i företaget med positiva arbetsuppgifter, utan att vara alltför specifik med vilka positioner du strävar efter inom företaget.

När du väl har uppgett vilka mål du har med anställningen är det vikgit att du konkretiserar hur du ska uppnå dessa. Gör det för såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Det kan exempelvis vara att du stävar efter att prestera försäljningsmässigt klart över budget. Försök även att knyta ihop dina personliga mål med företagets egna.