Dina största svagheter – intervju

Frågor som nästan alltid kommer upp i en eller annan form under anställningsintervjun är att beskriva dina tre svagheter, vilka svaga sidor du har, och liknande frågor. Du bör dock  inte förfasas över dessa frågor som  berör dina styrkor och svagheter vid anställningsintervjun, utan istället visa att du är medveten om dina begränsningar och att du arbetar med dem. Fokusera på dina mindre… More →

Dina största styrkor

När du får frågor om dina styrkor är det viktigt att fokusera på egenskaper som kvalificerar dig för jobbet. Beskriv den erfarenhet och kompetens som direkt korrelerar med det jobb du söker. De största styrkorna – med konkreta exempel Att du klarar av att klara deadlines och slutföra projekt i förtid. Att överträffat dina säljmål, Att du har bra ledaregenskaper och… More →

Berätta om dig själv

Som alltid bör du anpassa svaret efter den typ av position du söker, samt hur företagskulturen och arbetsmiljön ser ut på den enskilda arbetsplatsen. Tänk på att svaret ska övertyga din motpart om att du passar perfekt för jobbet och företaget.

Hur hanterar du stress?

”Hur hanterar du stress?” är en fråga som du bör förbereda dig på inför jobbintervjun. Detta eftersom hur stresstålig man är och hur man hanterar stress är frågor som brukar komma upp i anställningsintervjun. Stress vanligt förekommande I dagens arbetsklimat krävs det att de anställda klarar av leverera enligt snäva tidsramar med ett gott resultat. Personer som inte lyckas leva upp till… More →