Hur var jobbet?

Vanliga frågor vid en anställningsintervju är vilka förväntningar man haft på sitt tidigare jobb och i vilken utsträckning dessa har materialiserats. Ge konkreta exempel och berätta utifrån ens egen ståndpunkt och fokusera på jobbet och arbetsuppgifterna istället från företaget eller dess anställda. Har arbetsuppgifterna, kompetensutvecklingen eller lönen levt upp till ens villkor.