Hur hanterar du stress?

”Hur hanterar du stress?” är en fråga som du bör förbereda dig på inför jobbintervjun. Detta eftersom hur stresstålig man är och hur man hanterar stress är frågor som brukar komma upp i anställningsintervjun.

Stress vanligt förekommande

I dagens arbetsklimat krävs det att de anställda klarar av leverera enligt snäva tidsramar med ett gott resultat. Personer som inte lyckas leva upp till kraven blir ofta kortvariga på arbetsplatsen, eller drabbas av stressrelaterade sjukdomar efter ett par år. Det är därför av yttersta vikt att de som anställs klarar av såväl yttre press från arbetsgivare, kunder och arbetskamrater, som inre press att göra ett gott jobb och avancera inom organisationen.

Hur du hanterar stress – lämpliga svar

  • Vid frågan om hur du hanterar stress kan du påtala att stress är en drivkraft som motiverar dig att göra ett bra jobb. Stress hjälper dig att hålla motivationen uppe och gör dig mer produktiv och allert.
  • Du kan berätta att du fungerar bättre i utmanande och stressfyllda miljöer och att du hanterar stress genom att gå på gym eller liknande, och håller stressen under kontroll genom att prioritera dina arbetsuppgifter väl så att du har en klar uppfattning om vad som behöver göras när och var.
  • Ge gärna konkreta exempel från din egen yrkeskarriär hur du har hanterat stressande situationer. Som alltid är det bättre att vara så tydlig och kortfattad som möjligt exempelvis påtala att du alltid levererat enligt tidsramarna med bibehållen hög kvalitet. I serviceyrken kan det exempelvis vara att du som butiksbiträde har erfarenhet av att sitta i kassan under rusningstid, eller att du som kock har lagat mat till gästerna när restaurangen var fullbokad. Det kan vara att du som journalist har levererat texter till tidningen innan pressläggningen, eller att du som utredare har levererat rapporter innan deadline.

 

Sök inte stressfulla jobb du inte klarar av

Men om du vet med dig att du inte klarar av stressande arbetsuppgifter är det dock bättre för alla parter att du söker ett mindre stressande jobb. Du kan förbereda dig inför stressfulla arbetsuppgifter genom fysisk och psykisk aktivitet, men och du vet med dig att du inte klarar av det så inrikta dig på att få ett jobb som du kommer att trivas med.