Dina största svagheter – intervju

Frågor som nästan alltid kommer upp i en eller annan form under anställningsintervjun är att beskriva dina tre svagheter, vilka svaga sidor du har, och liknande frågor.

Du bör dock  inte förfasas över dessa frågor som  berör dina styrkor och svagheter vid anställningsintervjun, utan istället visa att du är medveten om dina begränsningar och att du arbetar med dem. Fokusera på dina mindre svagheter och visa hur du aktivt jobbar med dem, men använd inte negativa ord som svaghet under intervjun.

Medveten om svag sida – tecken på självinsikt

Ingen människa är perfekt, och vi har alla svaga sidor vi behöver arbeta med.  Genom att visa för rekryteraren att du är medveten om dina svagheter påvisar du att du besitter självinsikt. Det är viktigt att du ger ett trovärdigt intryck och vare sig överdriver eller underdriver dina egenskaper, då potentiella arbetsgivare med stor sannolikhet även ställer likartade frågor till dina referenser. Om du inte ger ett trovärdigt svar på frågan riskerar du därför att rekryteraren börjar fatta misstankar om att du döljer något. Som alltid är det viktigt att vara ärlig, och om inte frågan är alltför privat bör du som regel tala sanningsenligt.

Exempel på svagheter

Ta gärna upp svagheter som är dina största styrkors baksida. Exempel på svagheter kan vara att viljan att leverera i tid och arbeta mycket och målinriktat gör att du även ställer höga krav på din omgivning – något som kan leda till konflikter i arbetslaget. Eller att du är osäker och tenderar att dubbelkolla allting eftersom du är en perfektionist som vill leverera i tid med hög kvalitet. Men beskriv det i egna termer och undvik klyschor, eftersom arbetsgivaren troligen är erfaren och upptäcker dem omedelbart.

Ta upp mindre svaga sidor

Ta upp mindre svagheter som kan bekräftas av dina referenser, vilket bevisar du att du besitter självinsikt.  Men du ska givetvis inte  nämna svagheter som riskerar att diskvalificera dig från jobbet, i synnerhet om de tas ur sin kontext. Men om svagheten är av en sådan art att du uppenbarligen är diskvalificerad för tjänsten, som exempelvis förlorad läkarlegitimation, allvarlig brottslighet eller liknande, bör du dock inte ens söka tjänsten. Det samma gäller om du känner att du inte alls besitter de absoluta krav som framgår av platsannonsen. Tänk på att det är viktigt för både dig och arbetsgivaren att du kan sköta det jobb som du sökt. Använd ditt sunda förnuft för att avgöra vilka svagheter som du tar upp i arbetsintervjun.

Mina svagheter, ur arbetsgivarperspektiv

Ur arbetsgivarens synpunkt kan du ha svagheter som du själv inte betraktar som svagheter.  Det gäller exempelvis framtidsplaner som inte överensstämmer med arbetsgivarens, såsom att du är i stort behov av ett jobb men vill arbeta med något annat inom något år, samtidigt som arbetsgivaren endast vill anställa någon som vill stanna kvar i företaget mer permanent. Men om framtiden vet man dock intet, och det kan mycket väl bli som så att du stannar kvar på arbetsplatsen mer permanent än vad du först hade tänkt dig.

Det samma gäller om du planerar att gifta dig och skaffa barn, men arbetsgivaren är ovillig att anställa någon som går på föräldraledighet inom kort. Som alltid bör du använda ditt sunda förnuft, men det angår faktiskt inte rekryteraren om du exempelvis är gravid. Att vara gravid är absolut inte någon svaghet, och kvalificerade och bra rekryterare ser det inte som en sådan heller. Men om du blir provanställd och snart höggravid riskerar du att bli av med jobbet hos vissa arbetsgivare.

Hur du hanterar dina svaga sidor

Det är viktigt att du på ett klart och tydligt sätt redovisar hur du hanterar dina svagheter. Det kräver eftertanke, men försök att på ett så konkret sätt beskriva hur du gör för att inte dina begränsningar ska påverka dig negativt i ditt arbete. Detta eftersom det är viktigt att du kan övertyga rekryteraren om att dina svaga sidor inte utgör något större problem för den tjänst du sökt.