Dina största styrkor

När du får frågor om dina styrkor är det viktigt att fokusera på egenskaper som kvalificerar dig för jobbet. Beskriv den erfarenhet och kompetens som direkt korrelerar med det jobb du söker.

De största styrkorna – med konkreta exempel

  • Att du klarar av att klara deadlines och slutföra projekt i förtid.
  • Att överträffat dina säljmål,
  • Att du har bra ledaregenskaper och har lyft resultatet i enheter du ansvarat över.

Hur dina styrkor är relevanta det sökta jobbet

Det är viktigt att du tar upp de styrkor som är relevanta för den aktuella tjänsten. Du bör därför anpassa CV, personligt brev, telefonsamtal och e-post-korrespondens etc. så att alla relevanta styrkor lyfts fram. Ett bra mål kan vara att välja ut dina tre mest relevanta styrkor och och hur de konkret hjälper dig att prestera. Förklara gärna hur dina styrkor är relaterade till dina relevanta erfarenheter. Exempelvis bör du lyfta fram olika styrkor om du söker en specialisttjänst, en lägre chefstjänst eller jobb som koncernchef.

Utveckla dina styrkor

Du bör utveckla de styrkor du har tagit upp i CV etc. och förklara hur de är relevanta för arbetsgivaren. Som ovan nämnt bör du lyfta fram dina tre viktigaste erfarenheter, och i övrigt lyssna på arbetsgivaren under jobbintervjun och anpassa svaret därefter.