Löneanspråk

Begärd lön är en fråga som brukar komma upp på anställningsintervjun. Här är några saker du bör tänka på.

  • Ange inte löneanpråk i ansökan
  • Ange löneanpråk så sent som möjligt
  • Litet förhandlingsutrymme i storföretag
  • Kompensation för övertid
  • Varför ingångslönen är viktig

Löneanspråk  bör ej anges i ansökan

Du bör inte ställa några löneanspråk i själva ansökan, även om det uttryckligen efterfrågas. Det finns flera orsaker till detta.

  • Om du anger ett för högt löneanspråk riskerad din ansökan att bli bortsorterad på ett tidigt stadium och du går miste om möjligheten att komma på intervju. Arbetsgivaren kan lika gärna ta någon som begär en mer anspråkslös lön.
  • I mångt och mycket säger din begärda lön hur mycket du tycker att du är värd. Om ditt anspråk är för lågt riskerar det att skicka en signal till företaget att du är inkompetent och inte kan erbjuda företaget vad de önskar.

Ange löneanspråk så sent som möjligt

Även under de inledande intervjuerna bör du undvika att ge konkreta löneanspråk. Bättre är att istället be att få återkomma vid ett senare tillfälle. Säg att du vill ha en marknadsmässig lön som motsvarar din utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer men att du inte ännu har klart för dig vad det betyder i kronor och ören.

Varför löneanspråk bör anges sent

Fördelen med att vänta med att ange ett löneanspråk är att ju längre in i intervjuprocessen du kommer, desto mer är företaget benägna att anställa dig och betala en hög lön. Givetvis måste löneanspråket anpassas efter den enskilda situationen och din specifika kompetens.

Litet förhandlingsutrymme i storföretag

Om du söker jobb på ett storföretag, som exempelvis Ericsson, har de ofta en policy att ge nyexaminerade civilingenjörer eller andra nyanställda samma ingångslön. Därmed minskar ditt förhandlingsutrymme betydligt. Antingen accepterar du deras lönebud eller så går du miste om möjligheten till arbete, om inte finns det tusentals andra som knackar på dörren.

Möjligheten till personlig och professionell utveckling, med internationella karriärmöjligheter och eftertraktade meriter i meritförteckningen möjliggör för storföretagen att erbjuda låga och enhetliga ingångslöner till många tjänster. Om du sitter på unika kunskaper kan du dock begära en hög marknadsmässig lön.

Kompensation för övertid

Numera har en stor del av arbetskraften obetald övertid, inte minst  inom tjänstemannayrken som ekonom och ingenjör. Om arbetsgivaren vill förhandla bort övertidsersättning under rekryeringingsprocessen bör du kräva rättvis kompensation, som utökad semester eller högre månadslön. Kontakta gärna facket och fråga vad som gäller på den specifika arbetsplatsen.

Varför ingångslönen är viktig

Om du väl får jobbet kommer din ingångslön att följa med dig under resten av tiden på företaget. En för låg ingångslön är nämligen mycket svårt att ta igen i senare löneförhandlingar, där den nya lönen ofta bestäms utifrån ett procentuellt påslag av den tidigare lönen. Därmed är det av yttersta betydelse att ingångslönen är så hög som möjligt. Generellt har kvinnor har tyvärr en tendens att begära för låg ingångslön med konsekvens att kvinnors löner på många arbetsplatser inte motsvarar deras kompetens och ofta är lägre än deras manliga kollegors löner.