Rekrytering – så diskrimineras du

Det är inte endast kompetens som styr vilka som blir anställda. Forskningen visar att faktorer som den arbetssökandes kroppsvikt, ålder, familjesituation, sjuknärvaro, etniska härkomst och religiöst ursprung även påverkar rekryteringen. Detta enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Arbetslöshet – hur barn och familjer drabbas

Det är känt att när en förälder blir arbetslös får det negativa konsekvenser för barn och familj. En doktorsavhandling från Stockholms universitet av Sara Ström har studerat dessa negativa konsekvenser för svenska barn och familjer från 1990-talet. I tre studier behandlas sambandet mellan att barn råkar ut för olyckor och föräldrars arbetslöshet, hur arbetslöshet påverkar arbetsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor,… More →