Arbetslöshet är smittsam

Hur lång tid en person är arbetslös beror på antalet arbetslösa som bor i dennes nårområde. Om arbetslösheten i närområdet är hög blir arbetslösa i regel utan förvärsarbete i betydligt större uträckning.

Arbetslösa kompisar ger längre arbetslöshet

I områden med hög ungdomsarbetslöshet har ungdomar signifikant lägre chans att få jobb jämfört med ungdomar som bor i områden med lägre ungdomsarbetslöshet. Detta gäller även för ungdomar med samma bakgrund, såsom kön, utbildning, födelseland samt betyg, men som bor i områden där ungdomsarbetslösheten är hög respektive låg. Enligt en stude från IFAU av Peter Hedström, Ann-Sofie Kolm, och vonne Åberg.

Man kan förvänta sig att det tar ca 25 procent längre tid för ungdomar i områden med högre arbetslöshet att få jobb. Resultaten tyder därmed på att arbetslöshet smittar, där arbetslöshet bland ungdomar som umgås med andra arbetslösa kraftigt förlänger deras egen tid som arbetslös.

Arbetslöshet förändrar normbildningen

Arbetslöshet ger ofta psykiska och sociala kostnader för arbetslösa individer. Forskning visar att det är lättare att vara arbetslös om även flera av ens vänner och bekanta också är arbetslösa, vilket kan följa av den sociala norm som säger att man inte ska ligga samhället till last varierar med hur många som är arbetslösa i ens omgivning. Vid ökad arbetslöshet är blir det därmed  inte lika stigmatiserande, med följd att den arbetslöse söker färre arbeten och tiden i arbetslöshet förlängs som följd. Denna sociala interaktion ger således förlängd period av arbetslöshet, med högre andel arbeslöshet som följdt. Man kan därmed säga att arbetslöshet smittar, då nivån av arbetslöshet påverkar hur länge personer i närområdet förblir arbetslösa.