Arbetsgivare ratar arbetslösa

Det är tydligt att bland de bästa sätten att få ett jobb är att redan ha ett. Många arbetsgivare ser arbetslöshet som en negativ egenskap hos den arbetssökande enligt en studie från IFAU. Studien visar att arbetsgivarna i första hand kontaktar arbetssökande som redan har ett arbete, om anställda i andra avseenden har likvärdig kompetens. Detta får till följd av arbetslösas… More →

Arbetslösa blir politiskt passiva

Ny forskning visar att personer som blivit arbetslösa ofta blir politiskt passiva, dvs röstar i lägre utsträckning i allmänna val, och misströstar politiken som en väg att påverka sin situation. En doktorsavhandling från Uppsala universitet av Per Adman visar att de arbetslösas politiska ointresse gör dem mindre intressanta som väljargrupp och att deras intresse därmed riskerar att försummas av de politiska… More →

Arbetslöshet – hur barn och familjer drabbas

Det är känt att när en förälder blir arbetslös får det negativa konsekvenser för barn och familj. En doktorsavhandling från Stockholms universitet av Sara Ström har studerat dessa negativa konsekvenser för svenska barn och familjer från 1990-talet. I tre studier behandlas sambandet mellan att barn råkar ut för olyckor och föräldrars arbetslöshet, hur arbetslöshet påverkar arbetsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor,… More →

Ungdomsarbetslösheten drabbar ungdomar olika

Det är belagt att arbetslöshet i många fall leder till ohälsa i form av exempelvis psykosomatiska besvär, såsom nedstämdhet, rastlöshet och ångest. För andra leder dock arbetslösheten inte till ökad ohälsa. Det finns en stark koppling mellan personlighetstyper och ohälsa vid arbetslöshet. Därmed bör arbetsmarknadspolitiken individanpassas.