Arbetsgivare ratar arbetslösa

Det är tydligt att bland de bästa sätten att få ett jobb är att redan ha ett. Många arbetsgivare ser arbetslöshet som en negativ egenskap hos den arbetssökande enligt en studie från IFAU. Studien visar att arbetsgivarna i första hand kontaktar arbetssökande som redan har ett arbete, om anställda i andra avseenden har likvärdig kompetens. Detta får till följd av arbetslösas möjligheter till anställning försvåras än mer.

Arbetslösa har färre kontakter med arbetsgivare

Forskarna analyserade ett stort antal kontakter som arbetssökande haft med företag. Enligt studien är sannolikheten att  arbetsgivaren ska kontakta den arbetssökande hela sju procent lägre om arbetsgivaren känner till att den arbetssökande är arbetslös, jämfört med i övrigt identiska sökande som redan har ett arbete. Dessutom, i  de fall där den arbetslösa som söker arbete blir kontaktad får denne även färre antal kontakter än en i övrigt identisk sökande som har ett arbete. Detta är en klar indikation på att arbetsgivare betraktar arbetslöshet som en negativ egenskap.

Bakgrund till studien

Att undersöka hur företag uppfattar arbetssökande som har respektive saknar sysselsättning är av betydelse, eftersom det enligt ekonomisk teori kan vara bättre för enskilda företag att anställa de som redan har arbete, samtidigt som det kan få kraftigt negativa följder för samhällsekonomin i stort. De som redan har en anställning kan antas vara bättre anpassade till arbetslivet då de exempelvis inte har förlorat sin yrkeskompetens, något som arbetslösa riskerar efter längre arbetslöshetsperioder.

Företags preferens att  anställa de som redan har en anställning kan ge en högre jämviktsarbetslöshet, samtidigt som anpassning tillbaks till en lägre jämviktsarbetslöshet efter exempelvis en konjunktursvacka kan dra ut på tiden. Enligt forskarna kan denna preferens på  förklaring till den svenska arbetslöshetens utveckling under 1990-talet.